Logo-GIF-alt3.gif
noun-scroll-down-1216060.png
Vi låser upp kraften i data hos
OPG_AllBlack_RGB.png
NCC-Logo-Black-RGB.png
husqvarna-1-logo-black-and-white.png
tetra-pak-logo-black-and-white_edited_ed
Verendus_utansvart.png
IHM.png
download.png
 

På Conpanion låser vi upp kraften i Data!

Företag och organisationer använder oss för att dra nytta av Data & Analytics på bästa sätt. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och nyttja våra specialisters unika kombination av teknisk kreativitet, verksamhetsförståelse, kommunikationsförmåga och kritiskt tänkande gör vi data mer användbart.
 

Namnet Conpanion är en sammanslagning av Consultant och Companion. Vi som konsulter vill vara era följeslagare på resan att koppla samman människor med data.

“The goal is to turn data into information,
and information into insight.”

- Carly Fiorina, ex CEO of Hewlett Packard

Med hjälp av våra konsulter...

noun-cloud-computing-4442530.png
Data Engineer

Bygger lösningar som organiserar, tvättar och tillgängliggör stora möngder data som sedan kan användas för analys.

noun-data-governance-3630459.png
Data Analyst

Bygger modeller, transformerar data och skapar rapporter för att visualisera och beskriva verksamheten.

noun-data-warehouse-4577756.png
Data Scientist

Använder sig av maskininlärning för att samla in, analysera och tolka stora datamängder.

noun-data-management-4918663.png
Solution Architect

Designar arkitektur för en dataplattform eller en specifik lösning som är både skalbar och förvaltningsbar.

...som är experter på följande verktyg och tekniker...

noun-cloud-computing-4442530.png
Cloud

Vi hjälper er sätta upp framtidssäkrad dataplattform, i molnet eller on-premises, som hanterar import, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

Power BI

Azure SQL 

Azure Synapse

Azure Data Factory

Spark

Azure Functions

Azure DevOps 

Azure Data Lake

Databricks

Analysis Services

Azure Logic Apps

noun-data-warehouse-4577756.png
On Prem

Vi hjälper er sätta upp framtidssäkrad dataplattform, i molnet eller on-premises, som hanterar import, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

Power BI

SQL

Azure Synapse

Azure Data Factory

Spark

Azure Functions

Azure DevOps 

Azure Data Lake

Databricks

Analysis Services

Azure Logic Apps

noun-cloud-computing-4442530.png
Data Platform

Vi hjälper er sätta upp framtidssäkrad dataplattform, i molnet eller on-premises, som hanterar import, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

noun-data-governance-3630459.png
Data Governance & Self Service BI

Vi hjälper er sätta upp framtidssäkrad dataplattform, i molnet eller on-premises, som hanterar import, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

noun-data-warehouse-4577756.png
Data Warehouse & Business Intelligence

Behöver ni hjälp att analysera och styra er verksamhet? Våra erfarna konsulter designar, implementerar datalager och hjälper er att skapa meningsfulla rapporter och dashboards genom att använda rätt visualiseringar.

noun-data-management-4918663.png
Data Management

En förutsättning för analysarbetet är att er data är tillförlitlig och strukturerad så att den kan nyttjas i en BI- eller analyslösning. Vi har lång erfarenhet av Master Data Management och hjälper er sätta upp både plattform och processer för att säkerställa god datakvalitet.

...levererar vi inom dessa områden!

JKPG.jpg

I Jönköping, staden vid Vätterns södra strand, hittar du tändstickor, Sveriges bästa kebabsås, John Bauer och Conpanion så klart. Vi är ett ungt och snabbväxande företag som grundades av ett par vänner som ville starta något som var mer personligt och där människan är i fokus.

Läs mer om att jobba med oss