top of page

Vi låser upp kraften i Data!

Vi är Conpanion, ett konsultbolag inom Data & Analytics som vill vara era följeslagare på resan mot att bli mer datadrivna!

20221014_115634387_iOS.heic

Conpanions

Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och nyttja våra specialisters kombination av teknisk kreativitet, verksamhetsförståelse, kommunikationsförmåga och kritiska tänkande gör vi data mer användbart.

Namnet Conpanion är en sammanslagning av engelskans
Consultant och Companion. Vi som konsulter vill vara era Conpanions på resan mot att bli Datadrivna.

Med hjälp av våra konsulter...

Våra konsulter har god kunskap om alla steg i flödet från att hämta och tvätta data till att modellera och visualisera data, men har valt att inrikta sig mot den roll där debriljerar extra mycket.

01

Data Engineer

Bygger lösningar som organiserar, tvättar och tillgänliggör stora mängder data som sedan kan användas för analys.

02

Data Analyst

Bygger modeller, transformerar data och skapar rapporter för att visualisera och beskriva verksamheten.

03

Data Scientist

Använder sig av maskininlärning för att samla in, analysera och tolka stora datamängder.

04

Data Architect

Designar arkitektur för en dataplattform eller en specifik lösning som är både skalbar och förvaltningsbar.

...som är experter på följande verktyg och tekniker...

Under alla år vi jobbat med att bygga Data & Analytics-lösningar har vi lärt oss bemästra många verktyg och tekniker för att hantera hämtning, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

Azure.png
databricks-logo.png
PowerBI.png
spark.png

01

Cloud

Vi hjälper er bygga en modern och framtidssäkrad dataplattform i molnet som har flera fördelar, t.ex. att man kan skala upp och ner efter behov samt att man alltid kör på den senaste versionen.

02

On Prem

Vi har lång erfarenhet av att utveckla lösningar som använder traditionell och beprövad teknik. Vi hjälper er bygga vidare på denna, men hjälper er gärna på resan mot molnet.​

Power BI
Azure SQL Database
Azure Synapse Analytics
Azure Analysis Services
Azure Data Factory
Databricks
Azure Data Lake
Azure Dev Ops
Azure Functions
Azure Logic Apps
Spark
Power Automate
SQL Server
Analysis Services
Integration Services
Reporting Services
Master Data Services

01

Data Platform

Vi hjälper er sätta upp framtidssäkrad dataplattform, i molnet eller on-premises, som hanterar import, lagring, transformering och presentation av data så att den lätt kan konsumeras.

02

Self Service BI

Vi hjälper er komma igång med Self Service BI, d.v.s. göra det möjligt för fler personer hos er att få tillgång till pålitlig data och bygga egna rapporter vilket spar både tid och kostnad.

03

Data Warehouse
& Business Intelligence 

Behöver ni hjälp att analysera och styra er verksamhet? Våra erfarna konsulter designar, implementerar datalager och hjälper er att skapa meningsfulla rapporter och dashboards genom att använda rätt visualiseringar.

04

Data Governance
& Data Management

En förutsättning för analysarbetet är att er data är tillförlitlig och strukturerad så att den kan nyttjas i en BI- eller analyslösning.
Vi hjälper er sätta upp både plattform, processer samt organisation för att säkerställa god datakvalitet och ägandeskap i verksamheten.

För att få ut så mycket som möjligt av din data behöver flera delar vara på plats. Vi erbjuder stöd när det gäller allt från en uppsättning av teknisk plattform och bygga datalager till hur användarna själva kan bygga rapport och hur ni ska förvalta all data ni har.

...levererar vi inom dessa områden

Vad händer hos oss

Vi låser upp kraften i Data hos:

10+ företag använder idag Conpanion för att bli mer datadrivna.

IHM.png
download.png
NCC-Logo-Black-RGB.png
OPG_AllBlack_RGB.png
tetra-pak-logo-black-and-white_edited_edited.png
Verendus_utansvart.png

Ditt företag?

bottom of page